BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir BALCI, Gökhan KAPLAN, Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR
RAYLI SİSTEMLERİN YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) İLE ENTEGRASYONU (ATAKÖY-İKİTELLİ PROJESİ İNŞAATI ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmada ülkemizde de kullanımı henüz yaygınlaşmakta olan Yapı Bilgi Modellemesi – YBM (Building Information Modeling- BIM) sistemine örnek proje üzerinden değinilecektir. Bu yaklaşımla, inşaat projesinin süreci boyunca karar almaya destek olmakla beraber performansın da ciddi boyutta artırılmasını sağlamaktadır. Yüzyılın büyük problemlerinden ulaşım sorununun çözüm odaklarından biride raylı sistemler projeleridir. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan gereksinimler neticesinde inovasyon kavramının anlaşılmasını sağlayan yaklaşımların en başında gelen YBM ile entegrasyonunu Ataköy-İkitelli metro hattı projesi yapımı örneği üzerinden anlatılmıştır. Bu yaklaşım, sistemlerin tasarımında geleneksel tasarım yöntemlerinin aksine tümleşik tasarım yöntemlerini esas almış olup, bu ve buna benzer modellemeler değişen ve sürekli gelişmekte olan inşaat sektöründe büyük bir öneme sahip olan maliyet ve zaman yönetimi konularında optimum değerler ile en iyi verimi elde etmeyi hedeflemiştir. Tasarımından faaliyet aşamasına kadar uzun zaman alan ve çok yüksek maliyetler ile yapımı gerçekleştirilen raylı sistemler projeleri için YBM kullanılması günümüzde kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektöründe son dönemlerde ortaya çıkan bu yaklaşım mevcut gereksinimleri büyük ölçüde karşılamakta olup hem ülke ekonomisine hem de inşaat sektörüne katkısı oldukça büyüktür. İnşaat sektörünün önemli bir lokomotiflerinden olan raylı sistemlerin tasarım, projelendirme, yapım ve işletme aşamalarında karşımıza çıkacak olan engelleri aşmak, bu süreçleri minimize etmek ve gerekli optimizasyonları sağlamak için tüm dünyada ve ülkemizde birçok büyük projede YBM kullanılmaktadır. İBB (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) bu alanda ciddi projelere imza atmış ve hali hazırdaki birçok projede BIM kullanılması açısından gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), Raylı Sistemler, Metro, Ulaşım 


Keywords: