BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Furkan DEMİR, Serhan TANYEL
SİNYALİZE ARTERLER ÜZERİNDE YER ALAN UYARMALI YAYA GEÇİTLERİNİN ARTER PERFROMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Gelişen dünyamızda giderek artan araç ve yaya miktarı ulaştırma mühendisliğinde yayalar ve araçlar üzerine iyileştirme çalışmaları yapma gerekliliğini artırmaktadır. Yayaların karşıdan karşıya geçiş aşamalarının ve bunu etkileyen faktörlerin doğru anlaşılması hem araç hem de yaya yolculukları için önemlidir. Bu bağlamda SIDRA SOLUTION programı kullanılarak, sinyalize iki koordine kavşak arasında yer alan yaya uyarmalı bir trafik sinyalinin, arter performansı üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. SIDRA programında, koordine iki kavşak arasında bulunan bir uyarmalı yaya geçidinin konumu, yaya hızı, yaya sinyal süresi, yaya hacmi, araç hızı ve hacmi, kavşaklar arası uzaklık gibi faktörler için ayrı senaryolar oluşturulmuştur. Buradan elde edilen verilerle, yaya uyarmalı sinyalin, arter sinyal koordinasyonundaki etkisi ve buna bağlı olarak uygun sinyal koordinasyon yöntemi (yaya geçidinin diğer kavşaklarla koordine olarak çalışması veya sadece uyarmalı olması gibi) seçiminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Her parametre farklı değerler için test edilmiş; diğer parametreler ise sabit tutulmuştur. Buna göre senaryolar sonucunda, araç sayısı, araç hızı, yaya buton aktivitesi, yaya hızı ve iki kavşak arası mesafenin belirlenen alt ve üst değerler arasında tek başına değiştirilmesinin yaya ve araç gecikmelerine etkisi gözlenmemiştir. Bununla birlikte geçiş yapan yaya sayısı ve uzatılmış geçiş süresi olup olmaması durumu ise tek başlarına değiştirildiğinde; yaya gecikme değerlerinin önemli düzeyde iyileştiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonuçlarının uygulayıcılar için uyarmalı yaya geçitlerinde oluşan gecikmelerin anlaması ve oluşturulacak ilgili yaya geçidi tesislerinin düzenlenmesinde faydalı olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: SIDRA, Uyarmalı Yaya Geçidi, Kavşak, sinyalizasyon, kapasite, gecikme 


Keywords: