BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlker KÖPRÜ, Nevcan İNCE BAYSAL, Büşra ŞAHİN, Metin ERENKAYA, Ekrem ALTUNCU
TÜNEL SEGMENT CONTALARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN SIZDIRMAZLIĞA ETKİSİ
 
Sızdırmazlık contalarının temel kullanım amacı hidrostatik basınca karşı su geçirmezliğini sağlamaktır. Sızdırmazlık contalarında genellikle EPDM kauçuk kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise hava, ozon, yaşlanma direnci ve kalıcı deformasyon gibi fiziksel özeliklerinin diğer kauçuklara göre daha iyi olmasıdır. Bu çalışmada farklı fiziksel özelliklere ve farklı kalıcı deformasyon özelliklerine sahip iki EPDM reçetesinden yapılan tünel segment contaları kıyaslanarak fiziksel özelliklerin sızdırmazlığa etkisi incelenmiştir. Hazırlanan iki reçetenin fiziksel testleri ISO 37 Tip 2 standardına göre çekme-kopma test cihazında deformasyon testleri ise ISO 815 Metot B standardına göre test edilmiştir. Testler sonucunda 1 numaralı reçetenin fiziksel ve deformasyon testlerinin 2 numaraya göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. STUVA önerilerine göre sızdırmazlık kalitesi test kalıplarının contaya basması sonucu, kalıp-conta arasındaki yüzeyde oluşan su basınç değerinin ölçülmesiyle belirlenmektedir. Hazırlanan reçetelerden yapılan tünel segment contaları 10 mm yer değiştirme olacak şekilde kalıplara yerleştirilerek STUVA önerilerine göre sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 1 numaralı karışımdan yapılan tünel segment contasının 10 mm boşluk olmasına rağmen 3 bar su basıncına dayandığını ve 6 mm boşlukta ise 28 bar su basıncına kadar dayanıklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Buna karşılık 2 numaralı karışım ile yapılan tünel segment contasında ise maksimum 4 mm boşlukta sızdırmazlığa karşı direnç göstermiş olup bu dirence karşılık gelen su basıncı ise 3 bardır. Bu contanın maksimum 10 bar su basıncına 2 mm gibi çok dar boşlukta dayanım gösterdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, EPDM, Sızdırmazlık Elemanları 


Keywords: