BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkam YİĞİTTÜRK, Seda ÇALIK, Şule ŞAHİN
UYDUNUN IOT EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ
 
Nesnelerin interneti (Internet of Things/IoT) belirli protokoller üzerinden insan müdahalesi olmadan cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak için sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesne ağıdır. Bu cihazlar, sıradan ev aletlerinden endüstriyel aletlere kadar çeşitlilik göstermektedir. IoT’nin geliştirilmesi, tüm sosyo-ekonomik sektörlerde inovasyon ve performansın iyileştirilmesi için çok çeşitli fırsatlar sunarak devrim yaratmaktadır. IoT, cihazların bir ağ altyapısı üzerinden uzaktan bağlanmasını, algılanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir platform olma niteliği taşımaktadır. Fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının bulunmadığı bilinmektedir. Bu kapsamda fiziksel nesneleri tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede IoT ekosisteminin oluşturulması sağlanacaktır. IoT’nin birçok avantajı vardır ve farklı coğrafi konumlarda farklı kapsama seviyeleri üzerinden sağlanılabilir. Geniş kapsama alanı, düşük güç ve iletişim güvenilirliğinin çok yüksek önceliklere sahip olduğu uygulamalar bulunmaktadır. IoT ve uydu ağlarının bir araya gelmesi, bu uygulamalar için oldukça avantajlı bir durum oluşturur. Bu bağlamda uydu tabanlı çözümlerin makineler arası iletişim (Machine-to-machine/M2M) ve IoT ekosistemine nasıl katkıda bulunduğuna ve rolüne değinilecektir. IoT çözümlerine yönelik artan talep dikkate alındığında, gelecekte M2M/IoT hizmetlerinin sağlanmasında uydu çözümlerinin daha da önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Uydu ağları, farklı coğrafyalarda artan kapasite ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakla birlikte kırsal bölgelerde karasal ağlar tarafından sağlanan hizmetleri tamamlayacak veya optimize edecektir. Bu bildiride genel olarak IoT’den ve uygulama alanlarından, uydu tabanlı IoT ağlarının genel özelliklerinden, dağıtım konularından ve uydu IoT kullanım durumlarından bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: IoT, Uydu, M2M, Uydu Haberleşme 


Keywords: