BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra NALBANT
YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜNDE TESTİN ÖNEMİ VE SELENİUM KULLANILARAK BİR TEST OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 
Yazılım yaşam döngüsünde test büyük bir öneme sahiptir. Yazılım testleri, bir yazılım projesinin kaynak kodu kadar değerlidir. Günümüzde, yazılım kalite beklentisinin artmasının yanı sıra, yetkin personel, zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle yazılım testi giderek önem kazanmaktadır. Özellikle kullanıcı arayüzü, yazılımların son kullanıcıyla etkileşimde olan kısım olduğu için yazılım testlerinin daha detaylı ve hızlı yapılması beklenmektedir. Uzun vadede, sürdürülebilir yazılım testleri projenin maliyetini önemli ölçüde düşürür.Yazılım geliştirme maliyetinin çoğu, yazıldıktan sonra yazılımı değiştirmek için yapılan bakımdır. Bunun nedeni testlerin hızlı bir şekilde kırılgan olması ve bakım yapmanın çok pahalı olmasıdır. Sistem uygulanmasındaki en ufak bir değişiklik, test scriptlerin çoğunu değiştirmeyi gerektirir. Örneğin, bir butonu yeniden adlandırmak, test bloğunu bozar ve testleri düzeltmek çok zaman alır. Artan kalite ihtiyacına cevap verebilmek için yazılım otomasyon faaliyetlerine başlanmadan önce beklentilerin, hangi yaklaşım ve araçların kullanılacağının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada herkesin erişim sağlayabildiği örnek web uygulamalar üzerinden test senaryoları çıkarılmıştır. Çıkarılan senaryolara göre manuel olarak fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Selenium yazılım aracı kullanılarak oluşturulan test senaryolarına göre test otomasyon çalışması yapılmıştır. Selenium yazılım araçları detaylı olarak anlatılmış, Selenium IDE ve Selenium Web Driver araçları kullanılarak test otomasyon çalışması yapılmıştır ve arasındaki farklar kıyaslanmıştır. Otomatize edilen senaryoların grup halinde birlikte çalışabilirliği sağlanmıştır. Bu süreçte manuel test ve otomasyon test süreçlerini zaman, insan kaynağı, avantajı, dezavantajı, sınırlılıkları ve kullanılabilirlik farklılıklarının karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Yaşam Döngüsü, Yazılım Testi, Test Otomasyonu, Selenium IDE, Selenium Driver 


Keywords: