BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÖNDER, Dinamis OBUZ
YEŞİL ALTYAPI YAKLAŞIMLARI
 
Günümüzde artan çevre problemleri, gittikçe azalan ve bozulan kaynaklar ile birlikte doğal dengenin ve biyolojik zenginliğin korunmasına yönelik yeni çözümler geliştirilmektedir. Tüm dünya ülkeleri sürdürülebilirliğin sağlanması için yeni yaklaşımlar üretmeye devam etmektedir. Yeşil altyapı sistemleri bu noktada günümüzde başvurulan yeni, başarılı ve etkili sistemler bütünüdür. Özellikle gelişmiş ülkelerin planlama stratejilerinde önemli bir yere sahiptir. Yeşil altyapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı arasında bağ kurmak fikrine dayanan, gelişmekte olan bir planlama ve tasarım konseptidir. Temel amacı; mevcut peyzajın korunması, geliştirilmesi ve yönetimidir. Yeşil altyapı planlamada 150 yıllık geçmişe sahiptir. Yeşil altyapı planlaması, yerel yeşil alanları korumak, yeşil alanların çeşitliliği ve kalitesini arttırmak, stratejik olarak yeşil alanların birbiri ile bağlantısını kurmak ve mülkiyetine bakılmaksızın tüm yeşil alanları dikkate almaktır. Yeşil altyapı sistemleri ekolojik dengeyi doğal olarak korumak için tasarlanmış yapay mühendislik sistemleridir. Ekosistem dengesini korurken, daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için bize doğal ve yarı doğal alanları sağlarlar. Günümüzde evrensel ölçütler temelinde yönetilen kentlerin sürdürülebilirliğini sağlayan ‘yeşil altyapı’ uygulamalarının da mevzuatımızda bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; doğal, ekolojik süreçleri destekleyen, sürdürülebilir toplulukların sağlığını ve yaşam kalitesinin değişmez bir parçası, kentsel peyzaj ekolojisinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına önemli katkısı olan yeşil altyapı kavramının sistematik yapısı, ölçeklendirilmesi, planlanması, kentlerde uygulanabilirliği, avantaj ve dezavantaj gibi konuları incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Altyapı, Yeşil Altyapı Planlaması, Yeşil Altyapı Sistemleri 


Keywords: