BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feran AŞUR, Okan YELER
YEŞİL CEPHE VE İNSAN - ÇEVRE İLİŞKİLERİ
 
Küresel ısınma, sağlık sorunları ve iklim değişikliği günümüzde tüm insanların temel sorunu durumundadır. Şehirlerin %70'i bu sorunla karşı karşıyadır. Metropoller dünyadaki karbon monoksitin %70'inden fazlasını üretmekte olup dünya enerjisinin 2/3'ünü tüketmektedir. Bu nedenle, küresel ısınmayı kontrol etmeye yönelik çözümlere odaklanma, büyük şehirlerin gelecekteki davranışlarına büyük ölçüde bağlıdır. Son yıllarda birkaç uygulama, enerji tasarrufu için bir araç olarak yeşil duvar tekniklerinin büyümesini teşvik etmiştir. Dikey yeşillendirme, estetik değeri, ekosistem oluşturması, mikro iklimler ve binaların verimli ısıtılması üzerindeki olumlu etkisi ile bilinmektedir. Günümüzde birçok kent, ısınma sıcaklıkları sorununu yaşamaktadır. Bu soruna bir yanıt olarak, peyzaj mimarları ve mimarlar yeşil cepheyi yeni binalara ve hatta eski yapılara uyarlamaya ve binanın etrafındaki havayı iyileştirmek için dikey bir yeşil sistem kullanmaya çalışmışlardır. Bu bildiride yeşil duvar çeşitleri ve insanlara, çevreye olan olumlu etkileri ile yeşil cephe teknolojisinde gelecek yönelimlerinden kısaca bahsedilmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hızı, insanları bununla başa çıkmanın yollarını aramaya zorlamış, beton ve sıradan yüzeylerin sadece boyuna ve enine değil, dikey olarak da geliştiği göz önüne alındığında etkilerinin büyük olduğu bilinmektedir. Bu durumda yeşil bir alan oluşturmak için küçük alanlar olmalarına rağmen, iklim değişikliği ile başa çıkmak için dikey yeşil sistemler yaratıldığı, sürdürülebilir mimari ve bina sakinlerinin yaşamları üzerinde önemli etkileri ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Cephe, İnsan Yaşamı, Çevresel Etkiler 


Keywords: