BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur ŞAHİN, Yurdakul AYGÖRMEZ
YOL KAPLAMA UYGULAMALARINDA ALTIGEN BİÇİMLİ MİKRO ÇELİK FİBER DONATILARIN KULLANIMI
 
Günümüzde artan insan sayısına bağlı yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması ve bu yerleşim yerlerine ulaşım ihtiyacının artması yeni yol projelerinin sayısını arttırmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte yol kaplamalarında kullanılan bitümlü karışımların performanslarında belirgin bir iyileşme gözlemlenmektedir. Ancak yol kaplamalarının sürdürülebilirliği, kullanım ömrünün arttırılması, dayanabileceği yük değerlerinin yükseltilmesi ve sürekli yük altındaki kalıcı deformasyonlarının önlenmesi ihtiyacı, yeni metotların denenmesini ve araştırılmaların devam etmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle, Türkiye gibi mevsimler geçişlerin sert olduğu ve sıcaklık farklarının yüksek olduğu bölgelerde yol kaplamalarının sürdürülebilirliği ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle yol kaplamalarının geliştirilmesi ve mevsim koşulları ile maruz kaldıkları yüklere uygun istikrarlı hale getirilmesi için farklı uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir. Standart yol uygulamaları ne yazık ki her bölgede aynı başarılı performansı gösterememektedir. Bir başka deyişler yerel koşullara bağlı olarak asfalt tipi önerilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, yol kaplamalarında uygulanmak üzere hazırlanan bitümlü karışımların içerisine ASTM A820/A820M – 04, Tip 1 soğuk çekmeli mikro çelik fiber eklenecektir. Eklenen mikro çelikler 3 mm kenar uzunluklu düzgün altıgen şeklinde uygulanacaktır. Kontrol grubu olarak aynı karışımların mikro çelik fiber donatı eklenmemiş örnekleriyle performans kıyaslama yapılacaktır. Bunun için sıcak (bitümlü sıcak karışım) ve soğuk (sıvı petrol asfalt) kaplamalardaki performansları ölçülerek ve mikro çelik telin kullanımı hakkında sonuçlar temin edilecektir. Donatılı karışımların ideal uygulama kalınlığı aşınmaya bağlı olarak doygun yaşlandırma çekme sağlamlık (SATS) testi ile test edilecek, daha sonra maliyet karşılaştırılması yapılacaktır. Ayrıca donatılı karışımların viskozite testleri yapılarak kaplama uygulamalarında karşılaşılacak sorunlar tespit edilecektir. Uygulanması planlanan bölge koşulları göz önüne alınarak performans ölçütleri belirlenecek ve buna bağlı olarak bir değerleme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bitüm, Asfalt, Çelik Donatı, Kaplama 


Keywords: