BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mithat SERİM, Sunay TÜRKDOĞAN, Bayram KILIÇ
YÜZER FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZLERİNİN YAPILARAK 2 MW’LIK GÜÇ KURULUMUNUN TASARLANMASI
 
Fosil kaynakların giderek azalması, buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye başta olmak üzere neredeyse tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını arttırmaktadır. Konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklanan ve küresel ısınmanın etkileriyle artan çevre kirliliği tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple yenilebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar güneş enerjisi açısından zengin olan ülkemiz için gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye enerji potansiyelini kullanarak güneş enerji santralleri kurmakta ve santrallerin kurulması için teşvik modellerini desteklemektedir. Güneş enerjisi santralleri genellikle karasal ve çatı tipi sistem uygulamaları için tercih edilmektedir. Buna ilave olarak, son yıllarda Yüzer Güneş Enerji Santrali olarak tanımlanan deniz ve barajlar üzerine kurulan güneş enerjisi santralleri de yoğun olarak çalışılmaya başlanmıştır. Yüzer güneş enerjisi santrallerinin kurulu olduğu bölgede alandan tasarruf sağlaması, sıcaklık sebebiyle düşen panel veriminin iyileştirilmesi ve en büyük sorunlardan biri olan buharlaşmadan kaynaklı özellikle tatlı su kayıplarını engellemek adına yüzer güneş santralleri giderek önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre su kıtlığı açısından Türkiye su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasındadır. Bu araştırma çalışmasında su sıkıntısına alınabilecek tedbirler ve enerji üretimine yenilenebilir kaynaklar ile katkıda bulunmak amacıyla Yalova ilinde bulunan Gökçe Barajı üzerine 2 MW güce sahip Yüzer GES kurulumunun analizi yapılmış olup yıllık 2562 MWh elektrik üretimi, buharlaşma ile meydana gelebilecek 16,558 m3’lük tatlı su kaybının önüne geçildiği hesaplanmıştır. Karasal sistemlere göre panel verimleri karşılaştırıldığında %6 oranında verim artışı olup 2 MW’lık bir santral için yllık 145 MWh fazla enerji üretiminin sağlanacağı bulunmuştur. Ayrıca PVsyst, PVGIS ve Skelion gibi analiz programlarından yararlanılarak kurulan santralin detaylı tekno-ekonomik incelemeleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzer Güneş Santrali, Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi 


Keywords: