BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin ÖZÇİÇEK
AKUAPONİK SİSTEMLERDE ÜRETİM TEKNİKLERİ
 
Hidroponik (Topraksız tarım) ve kapalı devre yetiştiricilik sisteminin kombinasyonu olan akuaponik sistemler, geleneksel deniz ürünleri üretim yöntemlerine çevre dostu yeni bir alternatif üretim sistemidir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan suyun hidroponik sistemlerde yeniden kullanılması esasına dayanmaktadır. Bu sistemlerin temel amacı, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan suyun kirlilik yükünü azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Bu sistemde, sürdürülebilir bir balıkçılık ve sebze üretimi bir arada sağlanmış olur. Akuaponik sistemlerin su kullanım verimliliği, besin kullanım verimliliği, sürdürülebilir doğası, tek bir girdi kaynağından (balık yemi) iki ürün üretme kabiliyeti ve azaltılmış çevresel etkisi gibi pek çok avantajı vardır. Bununla birlikte, maliyetlerin yüksek olması ve sürekli kontrol gerektirmesi gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Akuaponik sistemler tasarlanırken farklı üretim teknikleri uygulanabilir. Bu teknikler; ortam yatak tekniği, besleyici film tekniği (NFT, nutrient film technique) ve derin su kültürü (DWC, deep water culture) tekniğidir. Genel olarak, stoklama ve ekim yoğunlukları daha yüksek olduğu için daha fazla balık ve sebze verimi sağlayan derin su kültürü ve besleyici film tekniği sistemleri ticari üretim için en yüksek potansiyele sahiptir. Ortam yatak sistemi ise, daha düşük bir stoklama yoğunluğuna sahiptir. Akuaponik sistemler, gelişmekte olan oldukça yeni sürdürülebilir bir gıda üretim sistemi olup, bu konuyla ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada, akuaponik sistemlerdeki üretim teknikleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akuaponik, Hidroponik, Sürdürülebilir, Üretim 


Keywords: