BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur Pınar Şahin, Çiğdem KIVILCIMDAN MORAL
ALGİNAT-YUMURTA KABUĞU BONCUKLARI İLE AKÜ ÜRETİM TESİSİ ATIKSUYUNDAN KURŞUN GİDERİMİ
 
Endüstrileşmenin yaygınlaşması teknolojik alanlarda katkı sağlamasının yanı sıra çevresel kirliliğe de sebep olmaktadır. Endüstriyel atıksularda bulunan en zararlı kirleticilerden biri ağır metallerdir. Önemli bir sanayi kolu olan akü üretim tesisi atıksuları da yüksek ağır metal konsantrasyonuna sahip olması sebebi ile alıcı ortamlara deşarj edilmeden önce gerekli standartlara uygun hale getirilmelidir. Bu amaçla çeşitli arıtım metotları bulunmaktadır. Adsorpsiyon verimli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması sebebiyle pek çok kirleticinin giderilmesinde tercih edilmektedir. Son zamanlarda çevre dostu, ekonomik ve atık materyallere olan ilginin artması ile adsorpsiyon sistemlerinde bu tür materyallerin adsorbent olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Yumurta kabuğu porlu yapısı sayesinde adsorpsiyon sistemlerinde değerlendirilmesi durumunda yüksek verim elde edilebilme potansiyeline sahip bir atık materyaldir. Diğer yandan kahverengi deniz yosunlarından elde edilen, yüksek porlu yapıya sahip alginatta ucuz ve çevre dostu bir alternatiftir. Bu nedenle çalışma kapsamında alginat ve yumurta kabukları birleştirilerek kompozit boncuklar oluşturulmuş, kesikli ve sürekli reaktörler kullanılarak akü üretim tesisi atıksuyu arıtımında test edilmiştir. Kesikli deneyler sabit çevresel koşullarda bir gün süre ile gerçekleştirilirken sürekli deneyler 28 gün boyunca 3 mL/dk akış hızında yürütülmüştür. Her iki deney grubunda alınan numunelerde kurşun giderim verimi ICP-OES ile yapılan ölçümlerle değerlendirilmiştir. Sonuçlar daha önce sentetik atıksu ile etkinliği değerlendirilen alginat–yumurta kabuğu boncuklarının gerçek atıksudan ağır metal gideriminde de başarılı bir şekilde kullanılacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Arıtım, Ağır metal, Atıksu, Biyopolimer 


Keywords: