BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış KESKİN, Hasan ÇUKURCU, Gülşah YALÇIN, Şirin ADA, Hasan ÖZÇELİK
ALÜMİNYUM PROFİL KESME MAKİNELERİNDE KESME KUVVETLERİNİN MODELLENMESİ
 
Alüminyum kesme makineleri özellikle raylı sistemler, otomotiv ve inşaat sektörlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makineler seri üretim koşullarına göre esnek olarak tasarlanabilen ve üretilebilen makineleridir. Bu makineler sadece Alüminyum ekstrüzyon malzemelerin kesme işlemlerinde değil aynı zamanda ahşap, pvc gibi malzemelerin de kesme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu makinelerde kesme kuvvetleri kesilen malzemenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Kesilen malzeme ahşap ise ortaya çıkan kesme kuvvetleri daha düşük değerde ölçülürken, PVC veya Alüminyum ekstrüzyon malzemelerin kesilmesinde ise bu kesme kuvvetleri daha yüksek değerlerde ölçülmektedir. Bu kesme kuvvelerinin malzemeye göre değişimi analitik olarak modellenmiş ve sonlu elemanlar yöntemi ile desteklenerek analiz edilmiştir. Bu çalışmada, dairesel testere kullanılarak alüminyum profillerin kesme işlemlerinde ortaya çıkan kesme kuvvetlerinin belirlenmesi ve kesme mekaniğinin geliştirilebilmesi için modellenmesi amaçlanmıştır. Böylece, tasarım aşamalarında kullanılabilecek tasarım parametreleri elde edilecektir. Ayrıca bu çalışmada, kesme kuvvetlerinin analitik modellenmesi sonlu elemanlar yöntemi ile desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre üretilen profil kesme makinelerinin daha verimli çalışması sağlanmış olacaktır. Gelecek çalışmaların planlanması açısından ise modellenen kesme kuvvetlerinin bir deney düzeneği ile ölçülmesi ve modelleme sonuçları ile karşılaştırılarak hata analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Sonuç olarak, kesme kuvvetlerinin modellenmesi, analizi ile tasarım süreçleri belirlenmiş olacaktır. Bu parametreler doğrultusunda da işlenen malzemelere bağlı optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi ve termal özellikler gibi diğer parametrelerin belirlenmesi sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kesme kuvvetleri, CNC makineler, Profil kesme makineleri, Dairesel testerler 


Keywords: