BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eylem Hazal EVECEN, Hilal ÇINAR, Ayşe Nur YILDIZ, Ömer Emre UÇAKKUŞ, Saadet SUBAŞI
OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRME SEKTÖRÜNDE TIE KAIZEN UYGULAMASI
 
Sürekli değişim göstermekte olan teknolojiye, müşteri taleplerine ve rakiplere karşı pazardaki konumunu koruyabilmek adına işletmeler; müşteriye rakiplerine nazaran aynı ürünü daha ucuz, daha kaliteli, müşterinin istediği zamanda ve şekilde temin etmek için üretim süreçlerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. İşletmeler tasarımdan dağıtıma kadar olan akış süresince çok fazla sayıda katma değeri olmayan faaliyet gerçekleştirmektedir. Fakat müşteriler israf olarak nitelendirilen bu faaliyetler için ödeme yapmayı kabul etmemektedirler. Müşteri sadece ürün üzerine değer katan faaliyetler için ödeme yapmaktadırlar. Bu sebeple işletmeler kârını artırmak, değişimlere kolay ayak uydurabilmek ve artan rekabet ortamında üretim sürecini geliştirebilmek için işletme bünyesindeki israfları ortadan kaldırmak veya minimuma indirmek için yalın üretim düşüncesinden yararlanmaktadır. TIE Kaizen, yalın üretim düşüncesinin işletmelere kazandırılmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Bu teknikle birlikte sürekli ve küçük iyileştirmeler yapılarak ortaya büyük sonuçlar çıkarılmaktadır. Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın montaj işleminin gerçekleştiği bölümlerde yapılan iş 3M (Muri, Mura, Muda) analizinden faydalanarak analiz edilmiş ve operatörler ergonomik açıdan incelenerek iyileştirme yapılabilecek alan belirlenmiştir. Çalışmada muri operasyonu ergonomik açıdan, mura ise farklı operatörlerin çalışmalarını süre açısından incelerken, muda operasyondaki katma değeri olan veya olmayan faaliyetleri tespit etmek için kullanılmıştır. Bu incelemeler sonucunda iyileştirme yapılması gereken adım belirlenmiş ve bu adım için çeşitli aksiyon fikirleri üst yönetime sunulmuştur. Kabul gören fikirler hayata geçirilmiş ve analiz tekrarlanarak aksiyon fikrinin üretim sürecini geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, TIE Kaizen, 3M (Muri, Mura, Muda) 


Keywords: