BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fulya EYÇİN, Burcu OYANIK, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA, Zafer İPEK
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAGAJ KAPAĞI İÇ DESTEK SACI İÇİN ŞEKİLLENDİRME SÜREÇLERİNİN TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Sac metal şekillendirme prosesi endüstride birçok farklı alanda kullanılmakta olan bir üretim yöntemidir. İlgili şekillendirme yöntemi sırasında, proses koşullarının tasarımı, kalıp tasarımları ve malzemesi, talaşlı imalat yöntemleri ve ısıl işlem koşulları büyük bir önem arz etmekte olup, bu yöntem ile imal edilecek olan ürünün fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sac metal şekillendirme prosesleriyle imal edilen iş parçalarında incelme, kırışma ve geri esneme gibi problemler meydana gelebilmekte olup, bu problemlerin önlenebilmesine yönelik hem akademi hem de endüstride birçok farklı araştırma ve geliştirme çalışması gerçekleştirilmektedir. Otomotiv endüstrisinde müşterilere arz edilen araçların özellikle iç destek parçaları sac metal şekillendirme yöntemleri kullanılarak imal edilmektedir. Özellikle otomotiv sektöründe hafifleştirme çalışmaları kapsamında son yıllarda alınan aksiyonlar sac metal şekillendirme proseslerinde Al esaslı malzemelerin kullanımını da arttırmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında ise, halihazırda otomotiv sektöründe kullanılmakta olan bagaj kapağı iç destek sacının gelişmiş performans ölçütlerine sahip bir şekilde imal edilebilmesi üzerinde odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, hafifleştirmenin sağlanabilmesi amacıyla Al esaslı malzemelerin kullanılması uygun görülmüştür. Böylelikle, kırışma, incelme ve geri esneme gibi sac metal şekillendirme proseslerinde gözlemlenen problemlerin minimize edildiği, müşteri istek ve beklentilerinin, kalite standart ve gereksinimlerinin karşılandığı bir bagaj kapağı iç destek sacı parçasının imalatı sağlanmıştır. İlgili çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında sırasıyla, ön fizibilite ve etüd çalışmaları, ürüne ve şekillendirme kalıplarına ilişkin tasarım ve tasarım doğrulama çalışmaları, sanal-simüle ortamda şekillendirme analizleri, kalıp hazırlama, pilot üretim faaliyetleri, saha ve performans testlerinin uygulanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Malzeme, Şekillendirme, Bagaj Kapağı İç Destek Sacı Sayısal Simülasyon, Otomotiv 


Keywords: