BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağatay DURSUN, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ
SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN VEKTÖR KONTROLLÜ SÜRÜCÜNÜN EMPEDANS KAYNAKLI EVİRİCİ İLE MODELLENMESİ VE KAPALI ÇEVRİM BENZETİMİ
 
Gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı eviriciler endüstriyel uygulamalarda geniş alanlarda kullanılırlar. Ancak bu iki geleneksel evirici, ya yükseltici ya da düşürücü olarak görev yaparlar. Bu durum hibrit ve elektrikli araç motor sürücü uygulamalarında tek başlarına kullanımlarını imkansız hale getirir. Empedans kaynaklı eviriciler, elde edilen gerilim değer aralıklarının çok geniş olduğu yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerdir. Empedans kaynaklı eviricilerde girişteki bara geriliminin yükseltme oranı, her bir anahtarlama periyodu içerisinde evirici kollarının kısa devre edilmesi ve kısa devreye ayrılan süre ile belirlenir. Bu çalışmada, sürekli mıknatıslı senkron motor için vektör kontrollü bir sürücü tasarlanmış, bataryadan gelen gerilimi yükseltmek için bir gerilim kaynaklı evirici ve yükseltici dönüştürücü kullanmak yerine kapalı çevrim empedans kaynaklı bir evirici kullanılmıştır. Sürekli mıknatıslı senkron motorun matematiksel modeli ve vektör kontrolü ile empedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne ait benzetim çalışmaları yapılırken, farklı modülasyon indekslerinde en iyi verimi ve düşük toplam harmonik (THD) bozulmayı elde etmek için empedans kaynak ağı ile birlikte değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu (MSVPWM) yöntemi seçilmiştir. Empedans kaynaklı topoloji tasarımı; anahtarlama elemanının sayısını, tüm sistemin boyutunu ve ağırlığını azaltabilir, sistem maliyetini en aza indirebilir ve sistem verimliliğini artırabilir. Bu çalışmada kullanılan değiştirilmiş uzay vektör darbe genişlik modülasyonu ile empedans kaynaklı eviricinin kapalı çevrim kontrolüne literatürde oldukça az rastlanmaktadır. Çalışma ile ülkemiz literatürüne konu ile ilgili katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor, Vektör Kontrolü, Empedans Kaynaklı Evirici, Değiştirilmiş Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu 


Keywords: